Anasayfa Çetinler Sürücü Kursu Operatörlük Kurslarımız İş ve Eleman arama i... Bize Ulaşın

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) Kursu Açılması ve Belge Tanzimi

Anasayfa » Operatör Standartları » Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) Kursu Açılması ve Belge Tanzimi
share on facebook  tweet  share on google  print  

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) Kursu Açılması ve Belge Tanzimi

"Operatör Standartları" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

Madde 2- Genel, katma veya özerk bütçeli kamu kurum ve kuruluşları, bunların kurdukları birlikler ile döner sermaye işletmeleri, iş makineleri kullanma (operatörlük) kursları için gerekli basvuruyu kursun özelliğine göre illerdeki Millî Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca uygun görülecek taşra birimi, Karayolları Bölge Müdürlükleri ya da Makine Mühendisleri Odası Şubelerinden herhangi birine yaparlar.
Yukarıda belirtilen kuruluşlar gerekli olan evrakı tanzim ettikten sonra farklı fonksiyonları olan her iş makinesi türü için ayrı olmak kaydıyla Valilikten yazılı olarak "öğretime başlama" izni taleb eder. Öğretime başlama izni ile ilgili işlemler ve kursların denetim ve gözetim işlemleri İl Millî Eğitim Müdürlükleri' ndeki halk eğitimi çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü (Halk Eğitimi Başkanı) tarafından yürütülür.
Kurs sonrasında yapılacak sınavlarda başarılı olanlara iş makinesi kullanma sertifikası (operatörlük belgesi) verilir. Sertifika, Millî Eğitim Müdürlüğü-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca uygun görülecek taşra birimi, Millî Eğitim Müdürlüğü-Karayolları Bölge Müdürlüğü ya da Millî Eğitim Müdürlüğü-Makina Mühendisleri Odası Şube yetkililerince birlikte onaylanır.

Özel Kurum ve Kuruluşlarca İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) kurslarının açılması, Belge Tanzimi

Madde 3-İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatör Belgesi ) vermek üzere kurs açmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler , Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine ve 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığı'ğından kurum açma ve öğretime başlama izni alırlar.

Bu kurslar, motorlu taşıt sürücüleri kursları bünyesinde Millî Eğitim Bakanlığı' ndan izin alarak program ilavesi şeklinde açilabileceği gibi, bağımsız birer kurum şeklinde de açılabilir.

Kurslara devam eden kursiyerlerden, eğitim sonunda Millî Eğitim Müdürlüğü' nce yapılan sınavda başarılı olanlara İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) verilir. Sertifika Millî Eğitim Müdürlüğgü' nce onaylanır.

Madde 12- İş Makinesi Kullanma Sertifikası (Operatör Belgesi ) almış olanlardan, G sınıfı sürücü belgesi almak isteyenler; (Karayolunda iş makinası süreceklerse şayet)

a)Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında trafik ve çevre bilgisi dersi ile ilk yardim derslerine devam edip yapılacak sınavlarda başarılı olarak "G " sınıfı sertifika almaları,

b)Bu sertifikalarını " G " sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilmek üzere trafik tescil kuruluşlarına müracaat etmeleri, gerekir.
 

Madde 13- Karayolları yapısına zarar verecek durumda olmaları itibariyle aşağıda belirtilen iş makinelerini kullanmak üzere " G " sınıfı sürücü belgesi verilemez.

a)Her türlü paletli veya madeni tekerlekli iş makineleri,

b)Keçi ayağı, tırnaklı, bandajları ve benzeri iş makineleri.

Madde 14- Bu esasların yayımından önce iş makineleri kullanma (operatörlük) kursu açma ve öğretime başlama izni almış kamu ve özel kuruluşları bu alandaki faaliyetlerini, bu Esasların yayımından itibaren bir yıl süre ile devam ettirirler. Ancak bir yıl sonrasında kurs açma ve öğretime başlama iş ve işlemleri bu Esaslar çerçevesinde yürütülmeye başlanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 15-Bu Esasların yayımından itibaren 21 Haziran 1992 tarih ve 21261 sayılı Resmi Gazete'de Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 87 nci Maddesi Gereğince İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) ve G Sınıfı Sürücü Belgesi Alacaklarla İlgili Esasları Kapsayan Tebliğ " ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 23.9.1992 tarih, 62122 sayılı yazısı ekinde valiliklere gönderilen Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Tür : Sektörel Tarih : 16.03.2006
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
Sayfa Ziyaret Sayacı
34.276
Araçlar
       
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this  
Çetinler sürücü kursu - güncel
  • 2016 Meb Ehliyet sınavı takvimi belli oldu.