Anasayfa Çetinler Sürücü Kursu Operatörlük Kurslarımız İş ve Eleman arama i... Bize Ulaşın

Türk İşgücü Piyasasında

Anasayfa » Galeri ve Tünel Açma Makinesi Belgesi » Türk İşgücü Piyasasında
share on facebook  tweet  share on google  print  

Türk İşgücü Piyasasında

"Galeri ve Tünel Açma Makinesi Belgesi" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

Türkiye’de inşaat sektörü 1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren, ülke kalkınmasına paralel bir gelişme göstermiş, Türk müteahhitlik firmaları dış pazarlara açılarak diğer yabancı ülke firmalarıyla rekabet eder bir duruma gelmiştir. Özellikle 1970'li yıllarda bazı firmaların öncü girişimleriyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik yurtdışı müteahhitlik hizmetleri hız kazanmıştır. 1984 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile imzalanan doğalgaz anlaşması ve Eximbank tarafından bu ülkeye açılan krediler, müteahhitlik firmalarımızın bu ülkeye yönelmelerini sağlamış ve sözkonusu ülke 1991 yılından itibaren Türkiye için önemli bir pazar olmuştur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni devletler ve özellikle Türk devletleri, yeniden yapılanma sürecinde müteahhitlik firmalarımızı tercih etmişlerdir. 1996 yılı sonu itibariyle, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerindeki gelişmenin yavaşladığı gözlenmektedir. Bunun nedenleri arasında; petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolayısıyla daralan pazarlar, Türk firmalarının iş yaptığı ülkelerdeki altyapı yatırımlarının tamamlanmış olması ve hizmet veren firma sayısının artması gibi hususlar yer almaktadır.

Yukarıdaki gelişmeler ve Gümrük Birliği ile artan rekabet ortamı, pazarların birleşmesi, yeniden yapılanma ve bunun doğal sonucu olan işgücü hareketliliği diğer alanlarda olduğu gibi, inşaat sektöründe çalışanlara da yeni bilgi ve beceriler kazandırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Teknolojik gelişmeler bu mesleği de doğrudan etkilemekte, iş güvenliği, kalite ve verimliliği artırmaktadır. Teknolojik yenilikler sonucu ortaya çıkan yeni malzeme, alet ve makine kullanımının bilinçli bir şekilde çalışanlara aktarılması ve eğitim yoluyla niteliklerinin yükseltilmesi giderek önem kazanmaktadır. Meslek elemanları, geleneksel usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmekle beraber, meslek kurslarından da yararlanmaktadır. Bütün bu gelişmelerle birlikte, meslekte ihtiyaç duyulan vasıfta eleman yetiştirecek sistemli mesleki eğitim faaliyetlerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Tünel açma makinelerinin genellikle, metro, otoyol, demiryolu tüneli inşaatları ve maden ocağı galerileri yapımında büyük ölçekli işletmelerce kullanıldığı gözlenmektedir. Türkiye'de bu alanlardaki gelişme ve yatırımlar devam etmektedir. Bu tür büyük ölçekli işyerlerinin sayı olarak az olması nedeniyle, meslek elemanlarının istihdam olanaklarının sınırlı olduğu görülmektedir. Ancak, yeni altyapı yatırımlarının yoğunlaşması ve yurt dışı inşaat işleri ile meslek elemanlarına olan talebin giderek artacağı ve istihdam olanaklarının genişleyeceği düşünülmektedir. Özellikle tünel delme makineleri (TBM) ile tünel imalatı yaygınlaştıkça TBM operatörlerine olan ihtiyacın artacağı düşünülmektedir. Metro inşaatlarında tüm kazı ve destekleme faaliyetlerinin yeraltına alınması ve TBM'ler ile bu işlerde hız kazanılması mümkün görülmektedir.

Bu alanda kullanılan makinelerin çok özel yapıda olması ve ülke genelinde az sayıda bulunması vb. nedenlerle mesleğin icrası için özel eğitim gerekmektedir. Bu meslekte kullanılan makine ve ekipmanların üretimi ülkemizde gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle kullanılan makine ve ekipmanlar ithal edilmekte, teknoloji kullanımı bakımından bu alanda ileri sayılan ülkeler seviyesine yakın bir çalışma standardı izlenmektedir.

Meslekte edinilen bilgi ve becerilerin diğer iş makineleri operatörlüklerinde de kullanılabileceği düşünülmektedir. Meslek elemanlarının ekskavatör, yükleyici (loder) gibi diğer iş makinelerinin kullanımında da yeterli olması iş bulma imkanlarını artıracaktır.

 


Tür : Astronomi ve uzay Tarih : 17.02.2006
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
Araçlar
       
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this  
Çetinler sürücü kursu - güncel
  • 2016 Meb Ehliyet sınavı takvimi belli oldu.