Anasayfa Çetinler Sürücü Kursu Operatörlük Kurslarımız İş ve Eleman arama i... Bize Ulaşın

Yükleyici (Loder) Operatörünün Avrupa Birliği’nde

Anasayfa » Yükleyici Kursu » Yükleyici (Loder) Operatörünün Avrupa Birliği’nde
share on facebook  tweet  share on google  print  

Yükleyici (Loder) Operatörünün Avrupa Birliği’nde

"Yükleyici Kursu" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar
 

Bu bölümde yükleyici (loder) operatörlüğü mesleğinin yer aldığı sektördeki genel eğilimler, çalışan işgücünün istihdam durumu, değişen mesleki vasıflar, teknoloji ve organizasyona ilişkin yenilikler ile müşteri talepleri açılarından ele alınmaktadır.

Türk işgücü piyasasındaki durumun anlatıldığı yukarıdaki bölümden farklı olarak bu bölümde, meslekten ziyade mesleğin içinde yer aldığı sektöre ilişkin genel nitelikteki bilgilere yer verilmiştir. CEDEFOP kaynaklarından(*) yararlanılarak özetlenilen bu bilgiler Avrupa Birliği’ne üye ülkeler bazında farklılıklar gösterebilmektedir.

İnşaat sektörü emek yoğun sektörlerin başında gelen ve aynı zamanda ekonomide çok önemli rolü olan bir sektördür.

İnşaat sektörüne sayıları giderek artan ve uluslararası düzeyde etkinlik gösteren büyük ölçekli işletmeler ile esnaf ve sanatkar işletmeleri hakim görülmektedir. Akdeniz bölgesinde ise, piyasa daha çok küçük ve orta ölçekli işletme ağırlıklı bir yapı arzetmektedir.

İnşaat sektöründe istihdamda bir artış gözlenmektedir. Sektördeki büyümenin devam etmesi ve bunun sonucu olarak istihdamda istikrar beklenmektedir. Sektörde yeterli sayıda ve yüksek vasıflı işgücü eksikliği sorunu yaşanmaktadır. Bu eksiklik en ileri düzeyde onarım, modernizasyon ve restorasyon alanlarında yaşanmaktadır.

Teknolojik ilerlemeler esas olarak, inşaat teknikleri, malzeme, makine kullanımı ve şantiyelerin organizasyonunu etkilemiştir. Bu gelişmeler, belli bir süre geçtikten sonra ancak küçük ve orta ölçekli işletmelere yansıyabilmektedir.

Üretim teknolojisinde meydana gelen değişimler ve bu değişimlerle birlikte artan ticari ve organizasyona yönelik işgücü gereksinimi işletmelerin personel yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır. İdari işler ve masa başı işlerindeki artışla birlikte, vasıflı işgücü oranı artarken yarı vasıflı ve vasıfsız işgücü oranları azalmıştır.

Bu sektörün bir başka özelliği ise halen çalışmakta olan 50 yaşın üzerindeki vasıflı işgücü oranıdır. Daha genç vasıflı işgücünü istihdam etmek için büyük çabalar harcanmaktadır. Sektörde vasıflı işgücü bulma sorunu personel maliyetinin yüksek olması sorunundan çok daha önemli ve ciddi boyutlardadır.

İnşaat sektörünün ekonomik faktörlerden etkilenmesi ve çalışma koşullarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri nedeniyle istihdamda dalgalanmalar görülmektedir. Bu nedenle çalışma koşullarının düzeltilmesi, temel eğitim ve geliştirme eğitimi verilmesi inşaat sektöründe çalışanlar açısından olumlu teşvikler olarak görülmektedir.

Müşterilerin çevre bilincinin artmasının bir sonucu olarak, kullanılan inşaat teknikleri, inşaat malzemeleri ve hammaddelerinin çevre boyutu dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda, kaynak ve enerji tasarrufu sağlayan inşaat teknikleri ile çevreye zarar vermeyen izolasyon malzemeleri, boya ve vernik kullanımında hızlı bir artış olmuştur. Değişmekte olan mesleki gerekliliklerin, inşaat işçilerinin temel ve geliştirme eğitimleri ile yeterince bütünleşmediği görülmektedir. Özellikle korumaya değer eski binaların restorasyonunda eğitim talebi oldukça fazladır.

Türkiye’de inşaat sektörü 1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren, ülke kalkınmasına paralel bir gelişme göstermiş, Türk müteahhitlik firmaları dış pazarlara açılarak diğer yabancı ülke firmalarıyla rekabet eder bir duruma gelmiştir. Özellikle 1970’li yıllarda birkaç firmanın öncü girişimleriyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik yurtdışı müteahhitlik hizmetleri başlı başına bir sektör haline gelmiştir.

Gümrük Birliği ile artan rekabet ortamı ve yeniden yapılanma, işgücü hareketine neden olmakta, çalışanlara veya inşaat sektöründe çalışacak bireylere yeni beceriler kazandırılması zorunlu hale gelmektedir. Teknolojik yenilikler sonucu ortaya çıkan yeni malzeme, alet ve makine kullanımının bilinçli bir şekilde çalışanlara aktarılması ve eğitim yoluyla niteliklerinin yükseltilmesi gereği gelecekte uygulanması gereken unsurların başında gelmektedir.


Tür : Sektörel Tarih : 09.11.2005
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
Araçlar
       
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this  
Çetinler sürücü kursu - güncel
  • 2016 Meb Ehliyet sınavı takvimi belli oldu.